BBQ SECRETS 系列

高品质标准,原材料由个体选择的动物切割而成,具有卓越的大理石花纹和精加工水平

PICANHA BBQ SECRETS
CONTRAFILÉ BBQ SECRETS
ENTRECÔTE_BBQ SECRETS
烧烤汉堡包